Synpunkter/klagomål

Som ett led i vårt arbete med att utveckla och förbättra vår kvalitet i verksamheten tar vi tacksamt emot dina synpunkter, antingen via mail enligt nedanstående länk eller via telefon till Bo Peterson 011-158560.

Vill du ha återkoppling ange namn och telefonnummer eller mailadress.

Skicka dina synpunkter till: bo@blakustenfritidscenter.se