Reklamationer

För att förenkla och påskynda arbetet med reklamationer och garantiärenden vill vi gärna ha dem skriftligt via mail enligt nedanstående länk. Skriv ned ditt problem med fordonet och ange reg-nr, namn, tel-nr och mailadress. Vi kommer därefter att kontakta dig inom 5 arbetsdagar.

Skicka reklamationer och garantiärenden till: info@blakustenfritidscenter.se